Pārdodam lietotas

kokapstrādes
iekārtas

 
__ KONTAKTI __________________


Meža 4, Jaunjelgava,
Jaunjelgavas novads,
LV-5134        
Tālrunis: 29396825
Fakss: 65152801
E-pasts:
mvtara@inbox.lv

Kontakti:
Uzņēmuma valdes loceklis - Mārtiņš Krūmiņš
mob. tālr.: +371 29396825

Ražošanas direktors - Jānis Beinārs
mob. tālr.: +371 29388045


Rekvizīti: AS SEB Bank, kods UNLALV2X, konts LV70UNLA0050018936416

 


Skatīt lielāku karti